بازداشت شدگان

۹۰درصد دستگیر شدگان را جوانان زیر ۲۵ سال و ۳۵درصد آنان را دانش‌آموزان تشكیل می‌دهند.
حسين نيسی از اهالى سوسنگرد بازداشت شد

حسين نيسی از اهالى سوسنگرد بازداشت شد

حسين نيسي از اهالى سوسنگرد در ۱۷ فروردين ۱۳۹۷ توسط اداره اطلاعات بازداشت شد و به مكان نامعلومى منتقل گردید.

Spread the love
Author: