بازداشت شدگان

۹۰درصد دستگیر شدگان را جوانان زیر ۲۵ سال و ۳۵درصد آنان را دانش‌آموزان تشكیل می‌دهند.
پیام زندانی سیاسی سهیل عربی از زندان تهران بزرگ

پیام زندانی سیاسی سهیل عربی از زندان تهران بزرگ

زندانی سیاسی سهیل عربی اعلام اعتصاب خشک کرد
سهیل عربی که از روز ۴ بهمن دست به اعتصاب غذا زده بود، به دنبال ترتیب اثر داده نشدن خواسته هایش از روز دوشنبه ۱۴ اسفند دست به اعتصاب خشک زد
پیام زیر را از زندان فرستاده است:
حقوقم را نقض کردید ؛گذشتم. دست کم اجازه دهید اعضای بدنم را اهدا کنم. بعید می دانم که بیش از دو روز دیگر زنده بمانم. نه آب و نه خوراک و نه حتی اجازه می دهم که سرم تزریق کنند. من باید ۷ شهریور مطابق قوانین آزاد می شدم ولی هنوز محبوسم و حتی از حقوق خود مثل تخت و تفکیک جرائم طبق آیین نامه سازمان زندانها محروم می باشم و مثل سایر زندانیان سیاسی محکومیت حبسم را در بند زندانیان عادی که بعضا توسط رژیم تحریک به اذیت و آزار ما می شوم ؛ هستم.
پس از آمدن به زندان تهران بزرگ بیش از ۳ مرتبه تهدید به مرگ و تجاوز شدم و به سختی از خود دفاع میکردم. افسران نگهبان؛ زندانیان تحریک شده و یا پرستار بهداری به خوداجازه می دهند که به ما توهین کنند و وقتی پاسخ می دهم به ما میگویند حسن اخلاق داشته باشید.
جرم ما این است که نمی توانیم در برابر ظلم سکوت کنیم.
حال که آزادم نمی کنید و نمی گذارید که در کنار دوستانم همچون آرش یا منوچهر که حرفم را می فهمند؛ زندگی کنم؛ دست کم اجازه دهید اعضای بدنم را اهدا کنم.
سهیل عربی
زندان تهران بزرگ
۱۵ اسفند ۹۶

Spread the love
Author:

کیوان on اسفند ۲۵, ۱۳۹۶ AT 10 ق.ظ

سهیل عزیز گذشتن از حقوق فردی خود وتلاش برای احقاق حقوق دیگری مقدس ترین گامی است که توبرداشتی درشرایطی که لب بر غذا وحتی آب بسته ای تابن استخوان ایمان داشته باش که ما تورا تنها نگذاشته ونخواهیم گذاشت درد تو درد مشترک همه ما وهمه ایرانیان آزاده ایست که به این حاکمیت ننک ونفرت نه گفته ایم ایستادگی تو مایه شرف وسربلندی ما ومردم ایران است خداپشت وپناهت وبرایت اراده ای استوار آرزو میکنم