بازداشت شدگان

۹۰درصد دستگیر شدگان را جوانان زیر ۲۵ سال و ۳۵درصد آنان را دانش‌آموزان تشكیل می‌دهند.
یک روحانی منتقد به حکومت آخوندی در قم با ضرب و شتم دستگیر شد

یک روحانی منتقد به حکومت آخوندی در قم با ضرب و شتم دستگیر شد

روز سه شبنه ۱۵ اسفنند ماه دو ماشین وزارت اطلاعات ایران، بعد از بستن راه اتومبیل آیت اله سیدحسین شیرازی و اهانت و ضرب و شتم ایشان و فـرزندش ، او راربوده و به مکانی نامعلوم انتقال دادند.
آیت الله محمد شیرازی از منتقدان حکومت ایران به شمار می رود و فرزندش حسین شیرازی که خود روحانی است، اخیرا در جلسه ای تعریف جایگاه ولی فقیه در حکومت ایران را مشابه جایگاه “فراعنه مصر” توصیف کرده بود که خود را از هر گونه انتقاد و پاسخگویی فارغ می دانستند.

Spread the love
Author: