بازداشت شدگان

۹۰درصد دستگیر شدگان را جوانان زیر ۲۵ سال و ۳۵درصد آنان را دانش‌آموزان تشكیل می‌دهند.
اقدامات بین المللی برای آزادی آقای هاشم خواستار

اقدامات بین المللی برای آزادی آقای هاشم خواستار

اقدامات بین المللی برای آزادی آقای هاشم خواستار
روز گذشته ۱۴ آبان بعد از دستگیری فرهنگیان در جلوی بیمارستان ابن سینا ،

بلافاصله مجموعه ای از اقدامات بین المللی برای آزادی آنها انجام گرفت و

نهادهای حقوق بشری ملل متحد در جریان قرار گرفتند
از جمله این اقدامات نامه عالیجناب استس دو نکر سفیر دیپلماتیک بین المللی از حزب ملی ائتلاف کانادا

و مدیر و مشاور حقوق بشر بنیاد FAAVM در نامه ای خطاب به خانم میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد،

از طرف سه میلیون عضو و ۱۰۳ سازمان حقوق بشری در برگیرنده این بنیاد
متن ترجمه شده این نامه بقرار زیر است :‌نامه دوم استس دو نکر در رابطه با ربودن آقای هاشم خواستار، فعال فرهنگ و معلم ۶۵ ساله در ایران
کمیساریای عالی
در ۲۵ اکتبر سال ۲۰۱۸ ما به شما در مورد ربودن آقای هاشم خاستار،

فعال فرهنگی ۶۵ ساله در ایران اطلاع دادیم
ما از شما می خواهیم شما را در مورد آخرین اخبار که ما از امروز،

۵ نوامبر ۲۰۱۸ از داخل ایران دریافت کردیم مطلع کنیم.
بعدازظهر دوشنبه، ۵ نوامبر، ده ها تن از مردم مشهد و اعضای خانواده آقای هاشم خواستار ،

در مقابل بیمارستان ابن سینا در بخش روانپزشکی، به ربودن و حبس ابد محکوم شدند.
در شروع این تظاهرات، پسر آقای هاشم خواستار که در جمع معترضین حضور داشت،

توسط پلیس و عوامل امنیتی سرکوبگر دستگیر شد.
مأموران نیروی انتظامی به خواهر آقای هاشم می گویند که باید محل را ترک کند،

اما وی علیه نیروهای سرکوبگر رژیم ایستادگی کرد و خواستار آزادی برادرش شد.
همچنین گارد ضد شورش برای جلوگیری از رسیدن معترضان به بیمارستان، بیمارستان بستند.
گزارش هایی از صحنه نشان می دهد که یکی از زنان حاضر در این محل، به طرز وحشیانه ای دستگیر شده است.

شخص دیگری که برای پوشش اخبار برای یک آژانس خبری به صحنه آمد، توسط مأموران دستگیر شد و به بیمارستان منتقل شد تا او را از گزارشگری متوقف کند.
خانم صدیقه مالکی همسر آقای هاشم خواستار از همان ابتدا اعلام کرد که وی تا زمانی که همسرش آزاد شود در این محل خواهد ماند اما نیروهای سرکوبگر رژیم نیز او را دستگیر کردند و او را به محل ناشناخته بردند.
برای اطلاعات شما خانم مالکی به تازگی تحت عمل قلب قرار گرفته است.
مداخله فوری و بدون تأخیر و کمک سازمان ملل متحد بار دیگر به عنوان یک فوریت بزرگ مورد نیاز است

Spread the love
Author: