نویسنده: admin

پیام دو زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد و گلرخ ابراهیمی ایرایی در حمایت و همبستگی با اعتراضات کارگران

پیام دو زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد و گلرخ ابراهیمی ایرایی در حمایت و همبستگی با اعتراضات کارگران برای کارگران ایران انعکاس صدای خشم‌تان در اعتراض به واگذاری ناعادلانه‌ی... بیشتر