نویسنده: admin

اعلام همبستگی جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز

اعلام همبستگی جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه با اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز کارگران و زحمت کشان نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز دست... بیشتر