شیراز

در شیراز مردم خشمگین بنرهای پاسدار قاسم سلیمانی جلاد مردم خاورمیانه را به آتش کشیدند. آنها هنگام سر دادن شعارهایی علیه خامنه‌ای مورد حمله پاسداران موتور سوار قرار گرفتند و درگیری سختی بین آنها در گرفت.

مردم در تظاهرات شبانه خود شعارهای «مرگ بر خامنه‌ای» و «توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه» سر دادند.

پهلوان سید ابراهیم رسولی فرزند رشید مردم اقلید که در جریان حمله ماموران انتظامی به خانه‌اش با آنها درگیر شده بود به‌شهادت رسید.