لرستان

مردم قهرمان لرستان در بیش از ۵شهر دست به تظاهرات زدند. خرم آباد، نورآباد، بروجرد،‌ الیگودرز و درود از جمله شهرهایی بودند که به‌پاخاستند. متعاقبا نیروی انتظامی تعداد زیادی از مردم و جوانان را دستگیر کرد.

در شهر دورود قهرمان حداقل قلب ۸تن از جوانان بر اثر شلیک‌ پاسداران قساوت پیشه خامنه‌ای،‌ از حرکت ایستاد، تا قلب بزرگ قیام برای آزادی هم‌چنان پر تپش و در حرکت باقی بماند؛ شهدایی همچون حمزه لشنی زند، مهدی کهزادی، محمد چوباک، احسان خیری، شهریار و غلامرضا هداوند.