همدان

از روز ۸دیماه تظاهرات آغاز شد و بیش از ۶شهر این استان به قیام پیوستند.

پاسداران و بسیجی‌ها و لباس‌شخصی‌ها مردم را که شعار می‌دادند: «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، «خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله»، «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» وحشیانه مورد حمله قرار دادند و در شهر تویسرکان یکی از تظاهرکنندگان را شهید و شماری را مجروح کردند.

دهها تن از جوانان شهرهای اسدآباد و تویسرکان دستگیر و به زندان مرکزی همدان منتقل شدند.