قم

روز ۸ دی در دومین روز قیام، در قم مردم به جان آمده از استبداد دینی برای نخستین بار از آغاز قیام با شعار «سیدعلی حیا کن حکومت رو رها کن»، آماج قیام را پایین کشیدن رأس نظام ولایت فقیه اعلام کردند.