تهران

تظاهرات در تهران ۹دی از دانشگاه تهران آغاز شد. دانشجویان دانشگاه تهران با فریادشان افسانه اصلاح طلبی رژیم ولایت را افشا نموده و «مهر باطل» بر دو دهه شیادی و فریبکاری ارتجاعی – استعماری زیر قبای ولایت فقیه نهادند. دانشجویان فریاد زدند: «اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». این شعار به سرعت در اغلب شهرهای ایران طنین انداز شد.

شهید سینا قنبری جوانی دیپلمه و ۲۲ساله بود که در قیام سراسری دستگیر و توسط شکنجه‌گران در زندان اوین، به‌شهادت رسید. حکومت ایران در وحشت از عکس‌العمل مردم نسبت به این جنایت مدعی شد که او در زندان خودکشی کرده است.
پس از دستگیری‌های گسترده، خانواده‌های بازداشت شدگان تهران در مقابل زندان اوین دست به تجمع زدند.