کرج

تظاهرات در کرج از ۹ دی آغاز شد.

به دنبال تجمع مردم گوهردشت کرج بسیجیان منطقه جهانشهر آنها را وحشیانه مورد حمله قرار دادند.

حسن ترکاشوند جوان دلیر ۲۳ساله یی که در روز ۹دی در کرج هدف شلیکهای مستقیم آدمکشان نیروهای سرکوبگر قرار گرفته بود بر اثر شدت جراحتهای وارده در بیمارستان جان باخت. عوامل اطلاعاتی رژیم به خانواده حسن ترکاشوند نیز، همچون دیگر خانواده های شهیدان قیام، اجازه تدفین و تشییع جنازه ندادند و پیکر او را مخفیانه دفن کردند.