خوزستان

در استان خوزستان بیش از ۱۰شهر علیه دیکتاتوری آخوندی تظاهرات کردند.
اهواز قهرمان برای نخستین بار از شروع قیام شعار «وای به روزی که مسلح شویم» را سر داد. تظاهرات ۵۰ هزار نفره اهواز در زیر سرکوب، الگویی برای قیام گردید.

ایذه و دزفول و مسجد سلیمان نیز آتشفشانی علیه ظلم و بی‌عدالتی شدند این شهرهای قهرمان با تقدیم شهیدانشان ثابت کردند که این قیام سر باز ایستادن ندارد.

محسن عادلی، علیرضا گمار، آرش خدری،‌ امین رمضانی و آریا روزبهی جوانان قیام‌آفرینی بودند که در شهرهای مسجدسلیمان، اهواز و دزفول در زیر شکنجه به‌شهات رسیدند.