کرمانشاه

در کرمانشاه در بیش از ۶شهر مردم به‌جان آمده به‌پاخاستند. آنها با شعار «مرگ بر خامنه‌ای» تمامیت نظام ولایت فقیه را نشانه رفتند. این شعار در بهت و ناباوری ناظران بین‌المللی به شعار اصلی قیام در تمامی شهرهای ایران مبدل شد و در و دیوار شهرها و روستاها را فرا گرفت.